Chuyên đề: Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19

26/10
Năm 2017
25/10
Năm 2017
24/10
Năm 2017
23/10
Năm 2017
Người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa 19 của Trung Quốc là ai?

Trung Quốc thông qua dự thảo danh sách ủy viên trung ương

Tối 22/10 và sáng 23/10, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba và lần thứ tư nhằm nghiên cứu, thông qua Dự thảo danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết Khóa 19 và Danh sách ứng cử viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

19/10
Năm 2017
18/10
Năm 2017
17/10
Năm 2017
16/10
Năm 2017
Người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa 19 của Trung Quốc là ai?

Điểm khác biệt độc đáo của Đại hội Đảng Trung Quốc năm nay

Trái cây miễn phí không được phục vụ trong khách sạn, không có dịch vụ cắt tóc miễn phí hay những món tôm đắt đỏ trên thực đơn, các đại biểu dự Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc năm nay sẽ không được hưởng những đặc quyền, đặc lợi như những đại hội trước.

13/10
Năm 2017
01/9
Năm 2017