Nhiều sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

PhimThứ Năm, 23/02/2023 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5 hoạt động chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).

Đề cương về văn hóa Việt Nam được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội) vào tháng 2/1943.

Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1

Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).

Nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943., đồng thời khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 

Nhiều sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam - 2

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông thông tin về những hoạt động chính kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) gồm:

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo có chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. 

Hội thảo diễn ra ngày 27/2/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua; huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Hội thảo làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo gồm 2 phiên. Phiên 1: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Phiên 2: Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dự kiến có 300 đại biểu tham dự trực tiếp, hội thảo có sự có mặt của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành; các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông... Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc của hội thảo. 

Cùng với đó là lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức lúc 20 giờ, ngày 28/2/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với chủ đề “Đề cương Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử”.

Phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, dự kiến phát sóng vào 20 giờ 30 phút, ngày 27/2 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Phim dự kiến thời lượng trên 40 phút. Với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, những thước phim sẽ chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản Đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ngoài ra, tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, diễn ra từ ngày 25/2 đến 3/3/2023 trên phạm vi toàn quốc. Tuần phim khai mạc lúc 19h ngày 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (số 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, khai mạc lúc 7h30 ngày 27/2/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) và ngày 28/2/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dự kiến sẽ có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày.

Ngoài 5 hoạt động chính trên, tại các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam với các hình thức phù hợp, như tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm nghệ thuật; nói chuyện chuyên đề; tổ chức thi tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam...

Hà Phương(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn