Kiểm toán lo ngại về khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai

Tài chínhThứ Hai, 31/08/2020 16:49:15 +07:00
(VTC News) -

Kiểm toán viên quan ngại về khoản nợ 7.298 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi.

Trong báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét vừa được Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG) công bố, cơ quan kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu của HAG. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 10.500 tỷ đồng.

Kiểm toán lo ngại về khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai - 1

Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng hơn 107 tỷ đồng từ đầu năm song sức khoẻ tài chính khá bết bát. (Ảnh: HAG)

Tuy nhiên, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng hơn 7.037 tỷ đồng. Do đó, phía kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 của HAG. 

Ngoài ra, kiểm toán còn nhấn mạnh rằng, khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6 đã vượt quá tài sản ngắn hạn của HAG với số tiền hơn 1.372 tỷ đồng. Điều này cùng với những vấn đề khác được nêu trong báo cáo tài chính cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Phản hồi về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết các số liệu định giá nêu trên chỉ mang tính chất thời điểm. "Chúng tôi cho rằng các tài sản của công ty đủ khả năng tạo ra giá trị và dòng tiền đảm bảo khả năng thu hồi các khoản tiền phải thu", Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Về ý kiến nhấn mạnh, đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, trong năm 2020, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng cao, giá bán ổn định. Ban lãnh đạo tập đoàn đã và đang mở rộng thêm diện tích trồng chuối, kết hợp với mít, xoài, bơ, sầu riêng... khi đến tuổi thu hoạch sẽ đem lại nguồn thu lớn.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. “Tập đoàn xét thấy có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý”, đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Vẫn theo báo cáo, tổng nguồn vốn của Hoàng Anh Gia Lai hiện đạt trên 40.274 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là hơn 11.432 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cũng đang đầu tư vào các công ty liên kết hơn 274,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của bầu Đức hiện gánh khoản nợ phải trả hơn 24.301 tỷ đồng, trong đó nợ vay là hơn 17.874 tỷ đồng, tăng gần 3.356 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện tổng nợ vay của Hoàng Anh Gia Lai vượt vốn chủ sở hữu hơn 1.900 tỷ đồng và chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn.

Đáng lưu ý vốn lưu động của Hoàng Anh Gia Lai hiện âm hơn 1.373 tỷ đồng, trong khi dòng tiền âm hơn 1.075 tỷ đồng cho thấy tình hình tài chính doanh nghiệp khá yếu.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn