Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Chính trịThứ Hai, 02/10/2023 09:35:00 +07:00
(VTC News) -

Hội nghị lần thứ 8 xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. (Ảnh: Phạm Cường).

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. (Ảnh: Phạm Cường).

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn.

Tại hội nghị, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Cùng đó là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đáng chú ý, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.   

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn