Infographic: Sự nghiệp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Chính trịThứ Tư, 07/04/2021 09:43:00 +07:00
(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Vũ Hải Hà được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Infographic: Sự nghiệp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn