Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 15:39:02 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Hải Hà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp