Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Tin nóngThứ Ba, 29/03/2022 21:15:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc hưởng ứng ngày ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trong hệ thống thư viện toàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có công văn gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 (21/4/2022).

Theo đó, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc; khẳng định sự cần thiết của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống tinh thần người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trong hệ thống thư viện toàn thành phố.

Các đơn vị xuất bản, phát hành sách trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

 Các đơn vị xuất bản, phát hành sách trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2022, trong đó có các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền ý nghĩa của ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo hệ thống trường học các cấp của thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, tham gia các hoạt động tại Phố sách Hà Nội, tuyên truyền ý nghĩa ngày này trong hệ thống trường học.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tích cực truyên truyền với nhân dân về ý nghĩa ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; chủ động phối hợp với các đơn vị, trường học, doanh nghiệp sách trên địa bàn triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Các đơn vị xuất bản, phát hành sách trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tổ chức tháng tri ân bạn đọc, tháng hoặc tuần lễ phát hành sách tại hệ thống nhà sách và tích cực chuẩn bị nguồn lực tham gia các hoạt động tại Phố sách Hà Nội.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn