Hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế năm 2017

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Ba, 30/01/2018 15:58:00 +07:00

Ngày 31/1 sắp tới, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế năm 2017.

Năm 2017, ngành Thuế được giao 968.580 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 38.300 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 930.280 tỷ. Kết quả thu năm 2017 do ngành Thuế quản lý đạt 1.019.041 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 105,2% dự toán, bằng 111,5% so với cùng kỳ.

Đạt được kết quả thu nêu trên là do năm 2017, Tổng cục Thuế đã bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Cơ quan thuế các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, tăng cương hỗ trợ, giải quyết khó khăn của người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Tập trung thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính năm 2017 tập trung vào việc tuyên truyền về chính sách thuế hiện hành và những văn bản mới được ban hành; Công tác triển khai thuế điện tử: Kê khai, nộp thuế điện tử,...; Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế; Kết quả và các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao; Công tác xây dựng lực lượng, tăng cường kỷ luật trong thi hành công vụ của công chức thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2017, Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” với mục tiêu không để doanh nghiệp gặp khó khăn, trở ngại về thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian mới ra kinh doanh; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất; Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, từ đó an tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế và các Hội nghị, Hội thảo tập huấn về chế độ chính sách mới ban hành; Tổ chức nhiều “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Toàn ngành đã tổ chức các hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016 và tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Công khai thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” tại các cơ quan thuế; hướng dẫn người nộp thuế về quy trình, thủ tục, chính sách khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua bộ phận “một cửa”. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế và các thủ tục thuế khác được thực hiện nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian quy định, qua đó đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế.

Năm 2017 đã giải đáp cho hơn 295 ngàn lượt vướng mắc cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức; Tổ chức 1.420 buổi đối thoại cho hơn 98.000 lượt doanh nghiệp tham dự; Số bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 50 ngàn bài viết trên các báo giấy, báo mạng…

fica-9701423218410

 

Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng                                     

Thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời và sát đối tượng quản lý thông qua việc đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Năm 2017, toàn quốc có 126.739 doanh nghiệp thành lập mới (tăng hơn 19.000 doanh nghiệp so với năm 2016); có 67.626 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh; có 21.978 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 16.412 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh.

Đến thời điểm cuối năm, toàn quốc có 639.104 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 71.338 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2016.

Đồng thời quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế. Kịp thời rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận hàng quý, để đôn đốc các doanh nghiệp nộp sát số thuế thu nhập doanh nghiệp theo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý.

Trong năm qua, về cơ bản người nộp thuế đều chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế kịp thời, sát với số phát sinh, bình quân chung cả nước, tổng số tờ khai thuế đạt 96% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn/tờ khai đã nộp đạt 93%. Số tờ khai chưa nộp chiếm 4% tổng số tờ khai phải nộp.

Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 18.586 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 97.155,2 tỷ đồng, bằng 103,3% so với cả năm 2016.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế. Thực hiện phân tích thông tin về hoàn thuế, khai thuế để lựa chọn những đối tượng có dấu hiệu rủi ro trong hoàn thuế để bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, kiên quyết xử lý, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào ngân sách nhà nước.   

Tăng cường công tác quản lý nợ thuế

Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2017 đến từng đơn vị. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh, thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế, chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng từng tháng tới từng đồng chí Lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng, từng cán bộ; Đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận thực hiện các chức năng khác như kê khai, thanh tra, kiểm tra thuế; Phối hợp với người nộp thuế, Ngân hàng thương mại,... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước; Tăng cường thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả là, năm 2017, đã đôn đốc thu nợ đọng được 44.773 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,5% tổng số tiền thuế nợ và đạt 89,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017; tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Ngay từ đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã lập và giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho Cục Thuế các địa phương (phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 18% số doanh nghiệp đang quản lý). Thường xuyên nắm bắt, hỗ trợ và xử lý kịp thời, đảm bảo cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ, đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tổ chức sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực để tập trung tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, các doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ...

Kết quả, năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 103.211 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 113,65% kế hoạch năm 2017; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 19.048,66 tỷ đồng.

H.Tuấn
Bình luận
vtc.vn