Học sinh từ lớp 2 sẽ học xác suất và thống kê ra sao ở chương trình phổ thông mới?

Giáo dụcThứ Năm, 07/11/2019 07:14:00 +07:00

Trong chương trình phổ thông mới, toán thống kê và xác suất là một trong ba mảng kiến thức quan trọng, ở mỗi bậc học sẽ có những yêu cầu và độ khó khác nhau.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới sắp được áp dụng từ năm học 2020-2021, nội dung cốt lõi của môn Toán được tích hợp xoay quanh 3 mạch kiến thức chính: số, đại số và một số yếu tố giải tích; hình học và đo lường; thống kê và xác suất.

Trong đó, thống kê và xác suất được xác định là một thành phần bắt buộc của giáo dục toán học trong nhà trường, nhằm tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của giáo dục Toán học.

Mục đích của học phần thống kê và xác suất tạo cho học sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế; hình thành sự hiểu biết về vai trò của thống kê như là nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê để phân tích dữ liệu. Từ đó, nâng cao hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học sinh.

Cụ thể mục tiêu mà chương trình đưa ra ở cấp tiểu học là giúp học sinh có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về thống kê và xác suất. Ở lớp 2, học sinh được làm quen từ những khái niệm rất đơn giản và dần dần được nâng lên ở các cấp cao hơn.

Lớp 2

2

Yêu cầu các em làm quen với việc mô tả những hiện tượng thông qua thuật ngữ: Có thể, chắc chắn, không thể, thông qua vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn.

Lớp 3

3 3

Yêu cầu cao hơn về nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (trong một số tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.

Lớp 4

4 5

Tập trung đọc và mô tả các dạng biểu đồ cột; biểu diễn số liệu trên biểu đồ cột.

Lớp 5

5 6

 Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê hình quạt tròn cùng tỷ số lần khả năng có thể lặp lại các hình hộp, hình vẽ, con số...

Với bậc THCS toán thống kê và xác suất tập trung giúp học sinh có những kiến thức và kỹ năng toán học cơ bản như Thu thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu thống kê; phân tích dữ liệu thống kê thông qua tần số, tần số tương đối; nhận biết một số quy luật thống kê đơn giản trong thực tiễn; sử dụng thống kê để hiểu các khái niệm cơ bản về xác suất thực nghiệm của một biến cố và xác suất của một biến cố; nhận biết ý nghĩa của xác suất trong thực tiễn.

Lớp 6

6 7

 

Học sinh cần thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác. Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.

Lớp 7

7 10

 

7.2 11

 

 Nội dung cơ bản đối với học sinh lớp 7 cần đạt được sau khi học xong toán Thống kê và xác suất.

Lớp 8

8 19

 Yêu cầu và độ khó sẽ tăng dần đồi hỏi học sinh nhiều hơn về tư duy và phân tích các thuật toán.

Lớp 9

9 13

 

9.1 14

 Nội dung học sinh lớp 9 cần đáp ứng được yêu cầu đối với học phần thống kê và xác suất.

Bậc THPTnhằm mục tiêu giúp học sinh có những kiến thức và kỹ năng Toán học cơ bản, thiết yếu về thống kê và xác suất như hoàn thiện khả năng thu thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu thống kê; sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu thống kê thông qua các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm và ghép nhóm; sử dụng các quy luật thống kê trong thực tiễn; nhận biết các mô hình ngẫu nhiên, các khái niệm cơ bản của xác suất và ý nghĩa của xác suất trong thực tiễn.

Lớp 10

10 15

 

10.1 16

 Nội dung và yêu cầu đặt ra ở lớp 10.

Lớp 11

11 17

 

 Nội dung và yêu cầu lớp 11.

Lớp 12

12 18

Nội dung và yêu cầu lớp 12. 

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn