Hà Giang tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực, an ninh quốc phòng được củng cố

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 16/10/2020 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực, bình quân hàng năm tăng 6,8%.

Trình bày báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực, với mức tăng bình quân hàng năm 6,8%.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người của Hà Giang năm 2020 tăng 57,4% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015.

Hà Giang tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực, an ninh quốc phòng được củng cố - 1

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Bí thư Hà Giang cho biết, Thành phố Hà Giang đạt các tiêu chí đô thị loại III và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các đô thị từng bước được chỉnh trang; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% các thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm. 

"Nông nghiệp tăng trưởng khá, bình quân đạt 4,5%. An ninh lương thực được bảo đảm; một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, chỉ dẫn địa lý: Hoa tam giác mạch, Cam sành Hà Giang, Chè Shan tuyết, Mật ong Bạc hà.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển, chiếm 30% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Đến nay, đã có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 143% chỉ tiêu Nghị quyết. Đã quy tụ, sắp xếp gần 5.000 hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai về sống tập trung tại các thôn bản. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng bền vững, trên cơ sở phát huy giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, đa dạng sinh học, văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh gắn với sưu tầm, phục dựng các lễ hội văn hóa dân tộc trở thành sản phẩm du lịch", ông Khánh cho biết.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, nhiệm kỳ qua, tăng trưởng du lịch bình quân của tỉnh đạt 16%/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng và phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,7%/năm.

Tỉnh hoàn thành và đưa vào vận hành 17 nhà máy thủy điện. Đến nay, toàn tỉnh có 36 nhà máy đang hoạt động, hằng năm sản lượng điện trên 2.600 triệu kWh. Hệ thống thương mại, dịch vụ được mở rộng, lưu thông hàng hóa thuận lợi. 

Hà Giang tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực, an ninh quốc phòng được củng cố - 2

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai nghiêm túc. 92% dân cư thành thị, 86% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quan tâm giải quyết.

"Chất lượng giáo dục, đào tạo, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là hệ thống các trường học bán trú. Chú trọng rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, truyền dạy văn hóa truyền thống các dân tộc, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập trung học cơ sở.

Mạng lưới y tế thường xuyên được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và phòng khám đa khoa khu vực được đầu tư nâng cấp. Chất lượng dân số từng bước được nâng lên, tỷ lệ tăng dân tự nhiên giảm còn 1,4%", Bí thư Hà Giang cho hay.

Theo ông Khánh, nhiệm kỳ qua, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội của Hà Giang được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%/năm còn 22,53% năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, đã tạo việc làm cho trên 91 nghìn người.

Hà Giang thực hiện hiệu quả chương trình xã hội hóa hỗ trợ xây dựng gần 4.000 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở đảm bảo bền vững, lâu dài.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. 

Ngoài ra, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được đẩy mạnh; quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác với đối tác nước ngoài tiếp tục được duy trì, mở rộng; phát triển mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đi vào thực chất, từng bước triển khai có hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác.

Hà Giang tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực, an ninh quốc phòng được củng cố - 3

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trình bày mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh mục tiêu tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Đồng thời, Hà Giang sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ.

Hà Giang tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; Đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; Đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Hà Giang đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%, 82 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn