Gần 10 năm làm Chủ tịch Sacombank, ông Dương Công Minh liên tục bị hỏi về cổ tức

Tài chínhThứ Ba, 09/04/2024 15:29:00 +07:00
(VTC News) -

Khi nào Sacombank trả cổ tức cho cổ đông - là câu hỏi mà cổ đông Sacombank chất vấn ông Dương Công Minh mỗi mùa đại hội suốt nhiều năm nay.

Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 26/4. Theo tài liệu công bố, năm 2023, Sacombank có lợi nhuận sau thuế 7.719 tỷ đồng, tăng đến 51% so với 2022. Ngân hàng có tổng tài sản gần 674.400 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 12,3%, ở mức hơn 510.000 tỷ đồng. 

Việc xử lý nợ xấu được xử lý quyết liệt nhiều năm qua, từ thời điểm tái cơ cấu cuối 2016. Theo báo cáo, đã có khoảng 95.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng được thu hồi và xử lý thành công.

Gần 10 năm làm Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh liên tục bị hỏi vấn đề cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông. (Ảnh: STB)

Gần 10 năm làm Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh liên tục bị hỏi vấn đề cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông. (Ảnh: STB)

Một trong vấn đề “quen thuộc” nhưng luôn khiến cổ đông quan tâm là ngân hàng tiếp tục không đề cập chuyện chia cổ tức. Cũng như nhiều năm trước, Sacombank không đề cập chuyện chia cổ tức cho cổ đông. Đây là năm thứ 9 ngân hàng do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch không chia cổ tức.

Trong tờ trình cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ngân hàng cho biết sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại trong năm là 5.717 tỷ đồng. Như vậy, tính tổng các năm, tổng lợi nhuận giữ lại của ngân hàng đang có 18.387 tỷ đồng.

Ngược với câu chuyện cổ tức, Sacombank đưa ra kế hoạch trích quỹ khen thưởng và phúc lợi. Cụ thể với quỹ khen thưởng, Sacombank trình cổ đông phương án trích 7% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính. Tương tự quỹ phúc lợi được trình cổ đông là 7%.

Tại biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2023, cổ đông từng chất vấn lãnh đạo Sacombank vì sao trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi trong khi không chia cổ tức, trong khi ngân hàng đã có lãi, với con số lợi nhuận giữ lại đến cuối 2022 hơn 12.700 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh trả lời do ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Dù vậy, theo ông Minh, hiện Sacombank đã cơ bản xử lý nợ xấu, còn khoản duy nhất liên quan tới ông Trầm Bê. Hiện ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn.

Chủ tịch Dương Công Minh cũng nói với cổ đông ngân hàng sẽ chia cổ tức sau khi hoàn tất việc xử lý lượng cổ phiếu này. Ngoài ra, ông Minh cũng chia sẻ đã từng trình Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông, song vẫn chưa được chấp thuận, do ngân hàng đang giai đoạn tái cơ cấu. Ông Minh nói "gạo không ăn, còn đó" và ngân hàng chia cổ tức sau khi tái cơ cấu theo quy định.

Ông Minh cũng cho biết ngân hàng xác định năm 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu và sang năm 2024 sẽ dùng 100% lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 HĐQT Sacombank trình Đại hội cổ đông 2024.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 HĐQT Sacombank trình Đại hội cổ đông 2024.

Trước đó, tại các đại hội năm 2022, 2021, 2000, khi cổ đông bức xúc chuyện cổ tức, ông Minh từng nói bản thân cũng là cổ đông Sacombank, cũng muốn được chia cổ tức, và nếu Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức là ngân hàng chia hết lợi nhuận, không giữ lại.

Lần gần nhất Sacombank chia cổ tức là năm 2015, với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu.

Ông Dương Công Minh được bầu làm Chủ tịch Sacombank tại đại hội thường niên tháng 6/2017. Trước ông Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank là ông Kiều Hữu Dũng.

Tính đến cuối năm 2023, Sacombank có 18.514 lao động, tăng gần 100 nhân viên so với đầu năm. Báo cáo cho biết chi phí bình quân cho một nhân viên trong năm là 31 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn