Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023

Tuyển sinhThứ Tư, 23/08/2023 11:19:00 +07:00
(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023, quý độc giả có thể theo dõi và tham khảo.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 2023:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 1

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật 2023:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 2
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 3
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 4
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 5
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 6

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế 2203:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 7
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 8
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 9

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2023: 

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 10
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 11
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 12

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2023:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 13
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 14
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 15
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 16
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 17
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 18
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 19

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin 2023:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 20

Điểm chuẩn Đại học An Giang:

Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 21
Điểm chuẩn 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM 2023 - 22

Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường TẠI ĐÂY.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn