Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023

Tuyển sinhThứ Ba, 22/08/2023 15:54:00 +07:00
(VTC News) -

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn các trường đại học thành viên năm 2023, mời độc giả theo dõi thông tin dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 1

Điểm chuẩn trường Đại học Giáo dục 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 2

Điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 3

Điểm chuẩn trường Quốc tế 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 4

Điểm chuẩn trường Quản trị Kinh doanh 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 5

Điểm chuẩn Khoa các khoa học liên ngành 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 6

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 7

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 8

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 9

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ 2023: 

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 10

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 11

Điểm chuẩn trường Đại học Luật 2023:

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 - 12

Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin về điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường TẠI ĐÂY

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn