Cục ATTP tập trung siết chặt kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng

Sức khỏeThứ Tư, 13/09/2017 17:17:00 +07:00

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 975/KH-BYT ngày 07/9/2017 về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng khắp cả nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế: " Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Việc xiết chặt, tăng cường kiểm tra kinh doanh quảng cáo TPCN cũng giúp cơ quan chức năng phát hiện, đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng quy định của pháp luật.

Thông qua hoạt động kiểm tra tuyên truyền, Cục ATTP sẽ tăng cường phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng; phổ biến Nghị quyết 43, Nghị quyết 44, Chỉ thị 17/TTg và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan".

ket-qua-buoc-dau-cua-mo-hinh-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh-attp-cap-quanhuyen-phuongxa-tren-dia-ban-tp-ha-noi-va-ho-chi-minh

 Bộ Y tế, Cục ATTP tăng cường kiểm tra thực phẩm chức năng

Cũng theo ông Phong, đối tượng kiểm tra lần này sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, chú trọng các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử; các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

Được biết, trong đợt này Bộ Y tế, Cục ATTP sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra ở trung ương. Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử do Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tiến hành kiểm tra (Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử lựa chọn 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử để lập danh sách kiểm tra).

Đoàn kiểm số 02, sâu sát kiểm tra chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng: Cục An toàn thực phẩm phối hợp với C49 Bộ Công an, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo thực phẩm chức năng tại Long An, Hà Nội.

Tại địa phương chi cục ATVSTP tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn quản lý theo Nghị quyết số 44 và Chỉ thị 17/TTg.

Thu Huyền
Bình luận
vtcnews.vn