Coteccons bác yêu cầu bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương

Doanh nhânThứ Ba, 16/06/2020 17:13:45 +07:00

Các tờ trình cho phiên họp cổ đông không có nội dung miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Dương nhưng lại thêm việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát là người của Kusto.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến vào 30/6 tại TP HCM. Tuy nhiên, trong số này không có tờ trình bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công theo yêu cầu của The 8th Pte Ltd, nhà đầu tư đang nắm 10,42% cổ phần có quyền biểu quyết. Trước đó, Kusto cũng yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch HĐQT.

Trả lời VnExpress chiều 16/6, đại diện Coteccons cho biết những cáo buộc của phía cổ đông này không có căn cứ và cơ sở pháp lý nên yêu cầu bổ sung tờ trình bãi nhiệm lãnh đạo không được chấp thuận. 

Ông Công trước đó cũng khẳng định ban lãnh đạo luôn lắng nghe ý kiến từ các cổ đông lớn và sẵn sàng chuyển giao vị trí của mình cho những ứng cử viên do cổ đông lớn tiến cử với điều kiện họ đủ uy tín và năng lực để dẫn dắt công ty phát triển lâu dài.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Coteccons cũng xin ý kiến miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát gồm ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam do không đạt đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp. Coteccons cho biết đang liên hệ với cổ đông Kusto và các bên liên quan để chọn lựa ứng cử viên thay thế ông Luis Garcia (người của Kusto đang giữ vị trí trưởng BKS Coteccons) cũng như thành viên BKS khác mà phía Coteccons cho rằng không đáp ứng các tiêu chí theo nghị định 71.

Đồng thời, đề xuất sửa đổi điều lệ dựa vào các thông tư nhằm đáp ứng "nhu cầu điều hành của công ty".

Các điều chỉnh chủ yếu liên quan đến quyền cổ đông, người quản lý công ty, tư cách thành viên Hội đồng quản trị... theo hướng quy định chặt chẽ hơn. Điển hình như Coteccons muốn bổ sung điều khoản thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách này nếu cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi hồ sơ ứng cử; hoặc như biên bản họp đại hội cổ đông được xem là bằng chứng xác thực về phiên họp trừ khi có ý kiến phản đối trong vòng 10 ngày từ khi gửi biên bản.

Thông tin về phiên họp được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu cho thấy 14 cổ đông sở hữu 51,04% cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành phương án tổ chức họp trực tuyến. Phiên họp này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhóm cổ đông ngoại cáo buộc ban lãnh đạo Coteccons có xung đột lợi ích với các công ty liên quan, trong đó nổi bật nhất là Ricons.

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm nay lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 600 tỷ đồng, tương ứng giảm 32% và 15% so với thực hiện năm trước. Công ty dự kiến chia cổ tức 30% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2019 và tỷ lệ tương tự cho năm nay.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn