Công bố sách của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng

Tin nhanh 24hThứ Năm, 23/07/2020 16:24:03 +07:00

Cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Sáng 23/7, tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết: Tính đến 20/7, nhà xuất bản đã cho ra mắt gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa – xã hội.

Chủ đề thứ nhất trong lần công bố này là sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với 3 cuốn sách. Cụ thể là cuốn sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của Ban Tuyên giáo Trung ương phục vụ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo; Cuốn sách Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tập hợp các bài viết cùng chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; và cuốn sách Dân chủ, nhân quyền – mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Chủ đề thứ hai là sách phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó có cuốn sách Chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những bài viết, phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công bố sách của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng - 1

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

Cuốn sách Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc nhằm tổng kết lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng sau 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta trên cơ sở trình bày nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chủ đề thứ ba là sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có cuốn sách Hồ Chí Minh – Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn.

Cuốn sách 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, tập hợp 42 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; cuốn sách 70 năm tác phẩm cần, kiệm, liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn tập hợp hơn 30 bài viết của các tác giả.

Chủ đề thứ tư là sách tiểu sử các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, với 6 cuốn sách viết về tiểu sử: Võ Chí Công, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Huỳnh Tấn Phát, Võ Nguyên Giáp. Nội dung các cuốn sách phản ánh trung thực thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn