Chi cục thuế Nam Từ Liêm bác đơn xin tạm dừng nộp tiền thuê đất của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình

Thể thaoThứ Năm, 08/08/2019 12:13:00 +07:00

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm từ chối đề nghị xem xét lại tiền thuê đất ngắn hạn cũng như tạm dừng thu tiền thuê đất của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Cách đây ít tháng, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã có văn bản gửi Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm đề nghị xem xét lại tiền thuê đất ngắn hạn và tạm dựng thu tiền thuê đất.

Tuy nhiên, ngày 31/7, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm đã có văn bản từ chối. Cụ thể, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm cho biết, đối với việc xem xét lại tiền thuê đất ngắn hạn, Chi cục thuế tính và phát hành thông báo tạm thu tiền thuê đất đối với các hợp đồng hợp tác liên doanh ngắn hạn (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) từ 2011-2018 căn cứ trên các cơ sở thông tin: mục đích sử dụng đất, vị trí thửa đất, và các chính sách để áp dụng tạm tính giá trị các khu đất của Sở Tài nguyên-Môi trường và bảng kê các hợp đồng liên doanh, liên kết ngắn hạn do Khu LHTTQG cung cấp theo yêu cầu của Cục thuế Hà Nội.

MY DINH (13) 15

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gặp nhiều vấn đề dưới thời cựu Giám đốc Cấn Văn Nghĩa.

Về việc tạm dừng thu tiền thuê đất đối với các hợp đồng ngắn hạn, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm viện dẫn quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật quản lý thuế năm 2006: “Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế”.

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc Khu LHTTQG thuộc đối tượng được tạm dừng thu tiền thuê đất đối với các khu hợp đồng, hợp tác liên doanh ngắn hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm vì vậy tiếp tục yêu cầu Khu LHTTQG Mỹ Đình thực hiện nộp tiền thuê đất đối với các khu đất liên doanh, liên kết ngắn hạn đúng thời hạn theo thông báo.

Theo báo cáo, tính đến tháng 8/2019, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang có khoản nợ tiền thuê đất lũy kế vào khoảng 69 tỷ đồng, ngoài khoản tiền hơn 314 tỷ đồng đang bị đề nghị truy thu. Tính đến tháng 7/2019, tổng cộng các khoản nợ gốc cộng lũy kế và tiền chậm nộp, khu liên hợp nợ tiền thuê đất lên đến 514 tỷ đồng. Ngoài khoản nợ nói trên, khu liên hợp còn nợ tiền thuê đất đối với những hợp đồng thuê dài hạn 27,2 tỷ đồng (chưa cộng tiền chậm nộp).

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn