Bộ GD-ĐT công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Giáo dụcThứ Năm, 06/08/2015 06:46:00 +07:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

(VTC News) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chương trình tổng thể đã được soạn thảo, trao đổi và chỉnh sửa rất nhiều lần trong vòng 3 năm qua, với sự tham gia trực tiếp của nhiều nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu…
Chi tiết dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tải về tại đây

Về thời lượng chương trình dự thảo đưa ra, một năm học có 35 tuần thực học (gồm 32 tuần học các nội dung quy định chung cả nước và 3 tuần dành cho nội dung giáo dục của địa phương). Thời lượng ghi trong bảng trên là số tiết trung bình thực học của 1 tuần quy định chung cả nước.

Cấp tiểu học: Mỗi ngày học 2 buổi, buổi sáng học không quá 4 tiết và buổi chiều học không quá 3 tiết. Mỗi tuần học không quá 32 tiết, mỗi tiết học trung bình 35 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Cấp trung học cơ sở: Mỗi ngày học 1 buổi không quá 5 tiết học. Mỗi tuần học không quá 28 tiết, mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Cấp trung học phổ thông: Mỗi ngày học 1 buổi không quá 5 tiết. Mỗi tuần học không quá 28 tiết, mỗi tiết học 45 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn