Ban hành lộ trình tiêu chuẩn khí thải với ôtô, xe máy

XeThứ Ba, 06/09/2011 01:17:00 +07:00

(VTC News) - Từ ngày 1/1/2017, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4, và mức 3 với mô tô hai bánh.

(VTC News) - Từ ngày 1/1/2017, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4, còn mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới cũng phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Đến ngày 1/1/2022, các loại xe ô tô nói trên sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Đấy là Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg.

Các vi phạm về khí thải của xe buýt Hà Nội còn rất phổbiến. Ảnh: LV
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn quốc gia về khí thải xe cơ giới mức 3, 4, 5 bảo đảm có hiệu lực theo đúng lộ trình. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế nghiên cứu, xây dựng quy định nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzel, nhiên liệu sinh học với chất lượng tương ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3; mức 4 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016; mức 5 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Quyết định này áp dụng với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, mô tô hai bánh. Trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, 4, 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, 4, 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc, hoặc trong chỉ thị của Liên minh châu Âu áp dụng với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Lê Việt

Bình luận
vtc.vn