Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm một loạt nhân sự mới

Thời sựThứ Tư, 03/07/2019 09:42:00 +07:00

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ.

Ngày 2/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.

VKSNDTCBonhiemLeTien

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao quyết định cho ông Lê Tiến. 

Đồng thời, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cũng trao Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao bà Vũ Thị Hải Yến, Kiểm tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị kể từ ngày 1/7/2019 đến khi kiện toàn chức vụ Vụ trưởng Vụ 13.

VKSNDTCbonhiemVuHaiYen

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao quyết định cho bà Vũ Thị Hải Yến.

Trước đó, ngày 1/7, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/7/2019 (thay ông Dương Ngọc Hải, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM).

Ngày 1/7, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trúc, Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn