VIDEO trực tiếp: Quốc hội bàn về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

VideoThứ Hai, 28/05/2018 07:28:00 +07:00

Quốc hội dành cả ngày 28/5 để thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Nguồn: Quốc hội TV
Bình luận
vtcnews.vn