Triển khai biện pháp phòng ngừa sự cố hạt nhân

Thời sựThứ Tư, 30/03/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Đề án nhằm đảm bảo sức khỏe người dân, đảm bảo an ninh tuyệt đối quá trình triển khai thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân tất cả các giai đoạn.

(VTC News) - Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và lấy công tác phòng ngừa là chính để bảo vệ sức khỏe của con người, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực năng lượng điện nguyên tử”.

Theo nội dung của đề án này, mục tiêu được xác định là để bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và các tội phạm lợi dụng việc ứng dụng năng lượng nguyên tử để xâm nhập an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó còn nhằm đảm bảo an ninh cho các lĩnh vực hoạt động năng lượng nguyên tử, các chương trình hợp tác quốc tế và năng lượng nguyên tử, an ninh đối với vật liệu hạt nhân đối với các cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân; bảo đảm an ninh tuyệt đối quá trình triển khai thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân trong tất cả các giai đoạn chuẩn bị xây dựng, vận hành đến kết thúc hoạt động của nhà máy.

Cũng theo nội dung đề án, mục tiêu cụ thể trong các giai đoạn từ 2015 đến 2020 sẽ có sự khác nhau. Tất cả các Bộ: Công an, Quốc phòng, Khoa học công nghệ, Công thương, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, UBND tỉnh Ninh Thuân và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nhau phối hợp thực hiện đề án.

Nguồn kinh phí thực hiện ước khoảng 300 tỷ đồng. Đề án “Triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực năng lượng điện nguyên tử” diễn ra trong bối cảnh sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) đang diễn biến phức tạp, ở nước ta cũng vừa phát hiện phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima tuy nhiên lượng phóng xạ theo nhận định của các nhà khoa học là không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn