TP.HCM đề nghị tăng kịch khung giá dịch vụ khám chữa bệnh

Sức khỏeThứ Bảy, 07/12/2019 20:38:00 +07:00

TP.HCM đề nghị tăng mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước.

Tại kỳ họp HĐND ngày 7/12, UBND TP.HCM trình bày nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước ở TP.HCM.

Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ thực hiện 100% mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại thành phố gần 88%, nên việc điều chỉnh giá không làm ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người trên 80 tuổi, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. 

bao-hiem-y-te

 TP.HCM đề nghị tăng kịch khung giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Mặt khác, khi thực hiện tối đa khung giá dịch vụ y tế tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có bảo hiểm y tế. Vì tỷ lệ người chưa tham gia bảo hiểm y tế không cao nên tăng giá dịch vụ y tế có thể được kiểm soát an toàn, không ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng của toàn thành phố.

Theo nội dung tờ trình, các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện các chức năng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh được xếp hạng sẽ áp dụng mức giá của bệnh viện tương đương.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực nếu có giấy phép hoạt động dưới hình thức bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 155 năm 2018 của Chính phủ chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú thì áp dụng mức giá quy định của BV hạng IV.

Trường hợp Sở Y tế quyết định phải có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày/ giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Mức giá khám bệnh, áp dụng mức giá của trạm y tế xã; mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại phụ lục III. Đối với các trạm y tế được sở Y tế quyết định có giường lưu thì áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày/giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn