Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kinh tếThứ Sáu, 04/10/2019 13:30:00 +07:00

Tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Video: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày  4/10, tại thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

kon-tum234

Ông Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi lễ.

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Kon Tum, tỉnh khởi đầu chương trình với xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh mới chỉ đạt 10,804 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM trên tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM. Số tiêu chí bình quân trên xã là 12,23 tiêu chí/ xã.

Một số địa phương có số tiêu chí đạt chuẩn cao như huyện Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Plong và thành phố Kon Tum.

kon-tum

Các đại biểu tham khảo gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 10 huyện, thành phố. 

Toàn tỉnh không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 19,726 triệu đồng/người/năm.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội được các địa phương chú trọng ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp, qua đó, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nhu cầu đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Việc phát triển sản xuất và đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp cũng đã được các địa phương tập trung chỉ đạo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Tỉnh Kon Tum đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất cà phê xứ lạnh Đông Trường Sơn; vùng sản xuất rau, hoa xứ lạnh huyện Kon Plông, và các vùng trồng cây dược liệu…Chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ và phát huy…

kon-tum3983989 3

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương chưa đồng đều, trong khi một số huyện đã có hơn 4 xã đạt chuẩn thì vẫn còn một số huyện còn chưa có xã đạt chuẩn NTM.

Việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; chưa có nông sản hàng hóa có thương hiệu mạnh phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện tại các cấp, các ngành trong xây dựng NTM còn nhiều hạn chế; chưa có giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng NTM hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số huyện tương đối cao, nhất là huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H’Drai…

Kon Tum phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại mỗi năm bình quân đạt được ít nhất 1 – 2 tiêu chí, số tiêu chí bình quân trên xã là 14 tiêu chí/xã. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn NTM, có 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM, 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, số tiêu chí bình quân đạt chuẩn trên xã là 16 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt trên 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn dưới 20%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%....

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010 – 2020. Bên lề Hội nghị, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 10 huyện, thành phố.

THANH HẢI - ĐẠI DƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn