Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Vinatas

Công bố nước mắm chứa asen của Vinatas bị Bộ NN&PTNT bác bỏ

Công bố nước mắm chứa asen của Vinatas bị Bộ NN&PTNT bác bỏ

Xung quanh việc công bố 67% nước mắm có hàm lượng asen vượt ngưỡng cho phép của Vinastas, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NN&PTNT cho rằng, công bố kết quả khảo sát chất lượng nước mắm có chứa asen (thạch tín) hữu cơ là sơ sài, vội vàng, các thông tin cơ bản chưa minh bạch.