Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

nợ xấu ngân hàng

Xử lý nợ xấu gặp khó vì COVID-19

Xử lý nợ xấu gặp khó vì COVID-19

Ngân hàng Nhà nước cho rằng tác động của dịch bệnh COVID-19 đã và đang đặt ra thách thức rất lớn đối với việc kiểm soát nợ xấu và an toàn hoạt động ngân hàng.