Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

nhà trường xét tốt nghiệp

Sau 2020, các trường sẽ xét tốt nghiệp THPT

Sau 2020, các trường sẽ xét tốt nghiệp THPT

GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, một trong những điểm mới về 'Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể' là học sinh sẽ được nhà trường xét tốt nghiệp thay vì phải thi để được nhận bằng tốt nghiệp.