Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Chính trịThứ Sáu, 08/12/2023 16:12:04 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban để thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Chiều 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quyết định thành lập các tiểu ban là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 53 thành viên, được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 trình Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một văn kiện rất quan trọng của Đại hội, đòi hỏi các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập và các bộ phận giúp việc cần tập trung trí tuệ, thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề Trung ương giao.

Thủ tướng đề cập những công việc của Tiểu ban, bao gồm cả tổng kết, đánh giá kỹ thực tiễn đất nước, đặc biệt là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đồng thời nêu ra các tồn tại, hạn chế, bất cập để khắc phục, tìm nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những điểm mới, điểm khác so với trước đây, nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ khóa XIII và đề ra những định hướng cho phát triển đất nước đến năm 2030 (thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng).

Thủ tướng cho rằng tinh thần chung là phải kế thừa, phát huy thành tựu của gần 40 năm đổi mới; tận dụng các thời cơ thuận lợi, giải phóng các nguồn lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, để hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, công phu, làm sao để báo cáo được Đảng chấp nhận, Nhân dân phấn khởi, đồng tình, ủng hộ, Quốc tế đánh giá cao, Tiểu ban phải có sự phân công và tổ chức hoạt động khoa học, hợp lý, lộ trình, kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khả thi.

Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội sẽ thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội sẽ thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban sẽ thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Tiểu ban thảo luận việc xác định, hình thành các cơ quan, bộ phận giúp việc; dự kiến phân công các đồng chí tham gia các khối công việc; quyết định thành lập Thường trực Tiểu ban, Tổ biên tập và bộ phận giúp việc; trao đổi thống nhất các quy chế làm việc của Tiểu ban, của Tổ biên tập, cũng như lộ trình, kế hoạch thực hiện các công việc, nhiệm vụ của Tiểu ban.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn