Thi vào lớp 10: Lưu ý viết lại câu so sánh tiếng Anh để không bị 'mất điểm oan'

Diễn đànThứ Năm, 20/05/2021 07:25:35 +07:00
(VTC News) -

Để tránh không mất điểm oan với dạng bài viết lại câu so sánh trong đề thi vào lớp 10 THPT, thí sinh cần nắm chắc các cấu trúc chuyển đổi phù hợp.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhấn mạnh, để viết lại câu so sánh, học sinh cần lựa chọn cấu trúc chuyển đổi sao cho nghĩa của câu không đổi. Muốn vậy, các em cần hiểu chính xác nghĩa của câu gốc.

Học sinh cần lưu ý một số nội dung quan trọng cần ghi nhớ về ba loại so sánh, gồm: so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Đồng thời, các em cần biết cách phân biệt giữa so sánh tính từ và so sánh trạng từ.

Cách so sánh ngang bằng

Cụ thể, so sánh ngang bằng của tính từ sẽ có công thức là: S + linking verbs + AS adj AS + X. Trong đó, X có thể là O, S + V, V_ed, S + trợ động từ với câu khẳng định và S + to be + not + AS/SO adj AS + X với câu phủ định. Ví dụ với câu “The book was not as/so interesting as we thought”, tính từ chính là interesting.

So sánh ngang bằng của trạng từ sẽ có công thức là “S + V + AS adv AS + X”. Ví dụ trong câu “The new machine doesn’t work as effectively as the old one” thì trạng từ được xác định chính là effectively.

“Ở dạng so sánh ngang bằng, học sinh cần chú ý một số cụm từ ngoài nghĩa thông thường, còn có thể mang ý nghĩa khác, thường đóng vai trò như một liên từ và đằng sau liên từ luôn là một mệnh đề”, thầy Nguyên nhắn nhủ.

Theo đó, học sinh cần lưu ý các cụm từ hay gặp như: as long as (miễn là), as soon as (ngay khi), as far as (theo như), as well as (cũng như), as soon as possible (càng sớm càng tốt), as early as (ngay từ), as good as (gần như)...

Thi vào lớp 10: Lưu ý viết lại câu so sánh tiếng Anh để không bị 'mất điểm oan' - 1

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên môn tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Cách so sánh hơn

Đối với phần so sánh hơn của tính từ, học sinh cần phân biệt được tính từ ngắn và tính từ dài. Cụ thể, tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng y. Đối với tính từ ngắn, cấu trúc so sánh hơn sẽ là S + linking verbs + adj_er THAN + X. Ví dụ trong câu “She feels happier than we thought”, tính từ là happy được chuyển đổi thành happier.

Tính từ dài là những tính từ có 2 âm tiết trở lên với cấu trúc so sánh hơn là S + linking verbs + MORE adj THAN + X. Ví dụ: This boy looks more confident than other students. Như vậy, tính từ trong câu này là confident.

Phần so sánh hơn của trạng từ có cấu trúc gần giống so sánh hơn của tính từ. Cụ thể là: S + V + MORE adv THAN + X.

Đối với phần so sánh hơn, thí sinh cũng cần lưu ý cấu trúc câu so sánh ít hơn của tính từ và trạng từ. Cụ thể, từ more trong công thức sẽ được thay thế bằng less.

Ngoài ra, so sánh hơn còn được sử dụng với danh từ, có cấu trúc là S + V + MORE + N (+ THAN X).

Cách so sánh nhất

Phần cuối cùng là so sánh nhất. Thí sinh cũng cần phân biệt được so sánh nhất của tính từ ngắn, tính từ dài và trạng từ. Cụ thể, với tính từ ngắn, công thức sẽ là S + linking verbs + the adj_est. Ví dụ với câu “This road is the shortest”, short là tính từ ngắn nên đã được chuyển đổi dưới dạng so sánh thành the shortest.

Với tính từ dài, cấu trúc câu so sánh nhất sẽ có dạng S + linking verbs + the most adj. Chẳng hạn với câu “The school play will be the most interesting”, tính từ dài là interesting đã được chuyển đổi dưới dạng so sánh thành the most interesting. 

Với trạng từ, công thức câu so sánh là S + V + the most adv. Ví dụ trong câu “She runs the most slowly in her class”, có thể thấy, slowly chính là trạng từ.

Chuyển đổi giữa 3 cách

Theo thầy Nguyên, đối với bài viết lại câu dạng so sánh, các em hoàn toàn có thể chuyển đổi một câu từ so sánh ngang bằng sang so sánh hơn hoặc so sánh nhất và ngược lại.

Ví dụ 1, No one in is class can solve this math question as quickly as her. Nghĩa là, không ai trong lớp học có thể giải bài toán này nhanh như cô ấy - so sánh ngang bằng.

She can solve this math question the most quickly in her class. Nghĩa là: Cô ấy có thể giải bài toán này nhanh nhất trong lớp - so sánh nhất. Hoặc She can solve this math question more quickly than anyone in her class. Nghĩa là: Cô ấy có thể giải bài toán này nhanh hơn bất kì ai trong lớp - so sánh hơn.

Ví dụ 2, This T-shirt is the most expensive in this shop. Nghĩa là: Chiếc áo này là đắt nhất trong cửa hàng này - so sánh nhất.

No T-shirt in this shop is more expensive than this one. Nghĩa không đổi: Không chiếc áo nào trong cửa hàng này đắt hơn chiếc này - so sánh hơn.

There is not any T-shirt as expensive as this one. Nghĩa không đổi: Không một chiếc áo nào đắt như chiếc này - so sánh ngang bằng ở dạng phủ định.

Ví dụ 3, I have never seen anything more interesting than this performance. Nghĩa là: Tôi chưa từng xem bất kì thứ gì thú vị hơn buổi trình diễn này - so sánh hơn.

This performance is the most interesting to me. Nghĩa là: Buổi trình diễn này là thú vị nhất với tôi - so sánh nhất.

Đây là những kiến thức quan trọng về viết lại câu dạng so sánh mà học sinh cần nắm chắc nếu muốn bứt phá điểm thi vào 10 môn tiếng Anh.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn