Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt dự án thiếu sót, vi phạm ở Hải Dương

Tin nóngThứ Sáu, 09/06/2023 20:22:29 +07:00
(VTC News) -

Kết luận chỉ rõ, qua thanh tra 16 dự án sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót.

Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020.

Kết luận chỉ rõ, qua thanh tra 16 dự án sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt dự án thiếu sót, vi phạm ở Hải Dương - 1

Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Báo Lao động)

Trong đó, 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch như: thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng sử dụng đất còn chưa phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (sau đó được cập nhật, điều chỉnh); quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp có lô đất y tế chưa phù hợp chức năng sử dụng đất khu công nghiệp; khi phê duyệt quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản.

13/16 dự án có hạn chế, thiếu sót như: chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất dẫn đến diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất tại các hồ sơ, tài liệu, chậm thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Trong đó, 4 dự án đã được giao đất trên 1 năm nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất.

7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đổi một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính.

Các dự án này còn không thực hiện các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất dẫn đến không xác định và thu hồi tiền thuê đất kịp thời, trong đó, có dự án xác định tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất hoặc bàn giao đất thực tế.

Cũng theo kết luận, 4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục như: thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo HĐND tỉnh Hải Dương thông qua danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, thu hồi đất để thực hiện dự án khi chưa đầy đủ trình tự thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; chậm hoặc chưa làm thủ tục giao đất, bàn giao đất trên thực địa cho Chủ đầu tư khi đã giải phóng mặt bằng xong; chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trật tự xây dựng như: Chủ đầu tư dự án tổ chức thi công khi chưa được cấp phép xây dựng; không thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc đóng cửa mỏ tại khu vực dự án.

"Để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dụng, quản lý sử dụng đất đai nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016–2020 và thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan", Kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là trên 110,3 tỷ đồng ở hàng loạt dự án.

Thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu, UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức rà soát các nội dung xử lý về kinh tế theo Kết luận thanh tra để xác định chính xác số tiền theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của Đoàn thanh tra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, từ đó xác định hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn