Chuyên đề: Tàu khu trục Mỹ bị tàu hàng Philippines đâm nát

17/06
Năm 2017