Sai phạm tại dự án Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nhiều cá nhân liên quan tự kiểm điểm

Sức khỏeThứ Ba, 18/06/2019 07:21:00 +07:00

Sở Y tế TP.HCM nghiêm khắc phê bình đối với ông Nguyễn Thượng Võ, bên cạnh đó, nhiều cá nhân liên quan cũng tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về việc thực hiện Kết luận thanh tra ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện quy định về tự chủ và quản lý đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Theo đó, hội đồng kỷ luật Sở Y tế TP.HCM họp và bỏ phiếu không áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Biết - nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Thượng Võ - nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án. Ngoài ra, nhiều cá nhân liên quan cũng tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo UBND thành phố, thời kỳ phát sinh vụ việc, Sở Y tế kịp thời chỉ đạo các tập thể, cá nhân tự kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra sai sót trong quản lý; tập trung trách nhiệm vai trò lãnh đạo, hình thức xử lý, biện pháp khắc phục.

du-an-benh-vien-nhi-dong-tphcm

 Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa được UBND báo cáo cho Trung ương.

UBND thành phố cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện các dự án của Sở Y tế còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, không phát hiện kịp thời, để xảy ra các sai sót. 

Cụ thể, việc lập và trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, đơn vị tư vấn thiết kế cập nhật chưa đầy đủ thông tin từ bản vẽ thiết kế cơ sở, dự toán bước thiết kế kỹ thuật triển khai chậm; công tác thẩm định, phê duyệt tổng dự toán kéo dài.

Các nhà thầu tư vấn, thiết kế, thi công thực hiện chưa hết trách nhiệm, phối hợp không tốt dẫn đến chậm tiến độ của dự án được phê duyệt.

Giá trị thanh toán hạng mục được xác định chưa chính xác, dẫn đến chênh lệch giữa thực tế thi công và giá trị thanh toán.

Đối với việc mua sắm trang thiết bị y tế, UBND thành phố cho rằng việc thẩm định cấu hình, chi tiết kỹ thuật còn thể hiện sự thiếu thống nhất trong thực hiện quy định chung; bổ sung hoặc loại bỏ một số tiêu chuẩn kỹ thuật còn thiếu căn cứ.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị cần thiết cho công tác khám chữa bệnh nhi chưa được trang bị; một số trang thiết bị có cấu hình không phù hợp với việc khám chữa bệnh nhi; số lượng danh mục thiết bị còn thiếu, chưa đầy đủ. 

Ngoài ra, việc thẩm định giá chưa đầy đủ theo quy định, dẫn đến giá thẩm định trang thiết bị y tế chưa sát với giá thị trường. Công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế còn một số hạn chế, khuyết điểm.

UBND thành phố đánh giá đề án nhân lực của Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM chưa sâu sát, chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện của các đơn vị trực thuộc. Vì vậy đến cuối năm 2017, hầu hết các mục tiêu của đề án đều chưa đạt được.

“Hiện các đơn vị, cá nhân đều nhìn nhận những sai sót và tích cực thực hiện biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ”, UBND thành phố cho biết.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn