Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận thêm nhiệm vụ

Chính trịThứ Sáu, 06/10/2023 19:26:18 +07:00
(VTC News) -

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1160 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. 

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: TTXVN)

Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. 

Các Ủy viên bao gồm lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng.  

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; chủ trì điều phối và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Thủ tướng giao.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Việt Nam nói chung và các TP.HCM, TP Đà Nẵng nói riêng. 

Cũng theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn