Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền

Chính trịThứ Hai, 16/01/2023 15:49:20 +07:00
(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc; phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP.

Sáng nay (16/1), tại TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, trước Nghị quyết 31, Bộ Chính trị đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng về phát triển TP.HCM, đó là Nghị quyết 01 năm 1982, Nghị quyết 20 năm 2002 và Nghị quyết 16 năm 2012.

Qua 40 năm thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị, vai trò, tầm vóc của thành phố ngày càng được khẳng định rõ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, để Nghị quyết đi vào cuộc sống vẫn tồn tại những mặt hạn chế đã được Bộ Chính trị chỉ rõ tại các hội nghị sơ kết, tổng kết.

Nguyên nhân cơ bản là do năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thành phố; quản lý điều hành của chính quyền thành phố chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương với TP.HCM chưa tích cực, hiệu quả.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 2

Vì vậy, với Nghị quyết 31, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên mong muốn cần đi sâu vào những điểm chính để vượt qua những tồn tại, yếu kém, hạn chế, thực sự đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

"Có những hạn chế lặp đi, lặp lại là Nghị quyết đi vào cuộc sống còn nhiều hạn chế, yếu kém. Các đồng chí có kinh nghiệm, công tác nhiều năm cũng nói rằng làm sao thể chế hóa Nghị quyết, để phân cấp mạnh những gì có thể cho thành phố, giao lại quyền cho Chính phủ, cho các bộ, ngành phối hợp với thành phố để triển khai chứ đi vào thực hiện còn nhiều vướng mắc do thể chế, việc cụ thể hoá Nghị quyết không thành pháp luật được, cán bộ rất ngại khi tổ chức thực hiện", ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 3

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, TP.HCM còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức. Trong đó, nhiều yếu tố tiềm năng, lợi thế của thành phố chưa được khai thác thực sự hiệu quả; cần có các cơ chế, chính sách, giải pháp để sớm khắc phục, đồng thời thúc đẩy, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng các động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung Nghị quyết; xác định việc xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số với lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, gắn với việc định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện từng năm.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 4

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, về phía Chính phủ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TP.HCM theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và TP.HCM khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Các tham luận của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đều khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết 31. Đồng thời đề nghị cần phải khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm định hình một khuôn khổ chính sách thông suốt, có hiệu quả thiết thực. Thành phố cần sớm trình nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, trong xây dựng chính sách cần có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những vấn đề lớn.

Phát biểu chỉ đạo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ TP.HCM phải tổ chức cho cán bộ đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động sáng tạo của thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 5

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

TP.HCM cần thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, chủ động sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị bền vững…

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý cho TP.HCM phát triển. Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội, xây dựng cơ chế để cụ thể hóa Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP.HCM làm thí điểm chủ trương này…

Bên cạnh đó tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; chủ động phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, hoàn thiện bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn, hiện đại.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền - 6

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Thành uỷ TP.HCM chỉ đạo chính quyền thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp phân quyền, phát huy tính năng động sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ thành phố.

"Đề nghị thành phố mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc. Ví dụ giao TP Thủ Đức quyền gì thì Quốc hội sẽ không đi vào cụ thể mà chỉ xác định một số nguyên tắc. Trên cơ sở đó, muốn giao gì cho TP Thủ Đức thì HĐND TP.HCM sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Thành uỷ thì quyết định giao, phân cấp", ông Võ Văn Thưởng cho biết.

Hà Khánh(VOV-TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn