Ông Hoàng Đức Hùng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Novaland

Doanh nhânThứ Năm, 17/08/2023 23:05:00 +07:00
(VTC News) -

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị, thông qua việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Đức Hùng (50 tuổi), Thạc sĩ Tài chính Quốc tế Đại học Oxford Brookes, được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trước đó, vào tháng 6, Tập đoàn Novaland tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tại đại hội, Novaland trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trần Đăng Phước trong cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Đức Hùng.

Ông Hoàng Đức Hùng.

Theo đó, Hội đồng quản trị của Novaland còn 4 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn, thành viên độc lập Phạm Tiến Văn, thành viên độc lập Nguyễn Mỹ Hạnh, thành viên Đỗ Thị Phương Lan. Do đó, Novaland phải bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị.

Việc Novaland điều chỉnh số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 thành viên và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nằm trong đề án tái cấu trúc công ty. Đến đầu tháng 2/2023, ông Bùi Thành Nhơn được chọn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Novaland.

“Đứng trước những khó khăn và thách thức, với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác chuyên nghiệp, Novaland đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan”, ông Nhơn nói.

Theo đề án tái cấu trúc, Novaland đang cùng các đơn vị tư vấn KPMG, E&Y Parthenon, Deloitte... xây dựng đề án tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Được biết, ông Hoàng Đức Hùng từng điều hành kiểm toán, lãnh đạo khối Dịch vụ tư vấn, lãnh đạo khối Khách hàng Chính Phủ và khu vực công - Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam từ 11/1994 đến 6/2014.

Từ 7/2014 đến 9/2016, ông Hùng là chuyên gia tư vấn quốc tế Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Bộ Tài Chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Từ 10/2016 đến 11/2020 làm Phó tổng giám đốc Công ty PWC Việt Nam.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn