Nhiều doanh nghiệp chứng khoán thao túng giá, lũng đoạn thị trường

Kinh tếThứ Năm, 26/10/2017 16:16:00 +07:00

Qua hoạt động thanh - kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm của các doanh nghiệp chứng khoán, chủ yếu là hành vi thao túng giá, chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), gây lũng đoạn thị trường...

Báo cáo của UBCKNN cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan này đã tiến hành 50 cuộc thanh tra và kiểm tra (gồm 11 đoàn thanh tra và 39 đoàn kiểm tra); phát hiện vi phạm tại 07 tổ chức, 01 cá nhân; ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.675 triệu đồng.

Video: Toàn cảnh vỡ "bong bóng" chứng khoán ở Trung Quốc

Có thể nói, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, UBCKNN đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, định hướng chỉ đạo của Bộ Tài chính, xây dựng và tổ chức kế hoạch công tác, chương trình hành động năm 2017, giải pháp phát triển thị trường của UBCKNN.

Theo đó, quý III/2017, UBCKNN tiến hành 28 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm: 08 đoàn thanh tra và 20 đoàn kiểm tra); phát hiện vi phạm tại 06 tổ chức, 01 cá nhân; ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.275.000.000 đồng.

Qua hoạt động thanh tra kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, sai phạm của các doanh nghiệp chứng khoán chủ yếu là hành vi thao túng giá, chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN, thực hiện quy định xung đột lợi ích với các bên có liên quan, báo cáo vi phạm giao dịch ký quỹ công ty chứng khoán…

UBCKNN đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần hỗ trợ công tác quản lý giám sát và bảo đảm thực thi pháp luật về chứng khoán, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức và cá nhân tham gia trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong các tháng cuối năm 2017, để giảm thiểu rủi ro, UBCKNN sẽ tiếp tục tăng cường khả năng giám sát, ổn định thị trường và thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan công an, thuế, cũng như các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để nắm tình hình hoạt động của các công ty đại chúng.

T.Linh
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn