Tìm thấy 131 kết quả với nguồn “

ictnews

Bàn phím mới trên iOS 16

Bàn phím mới trên iOS 16

Bản cập nhật iOS 16 lần đầu tiên hỗ trợ bàn phím Dvorak để người dùng có thêm lựa chọn bên cạnh QWERTY, AZERTY và QWERTZ.