Ngành thuế sẽ có quyền truy số tài khoản ngân hàng người bị cưỡng chế

Kinh tếChủ Nhật, 31/12/2017 15:01:00 +07:00

Ngành thuế sắp tới sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về số tài khoản, số tiền có trong tài khoản của người bị cưỡng chế.

Bộ Tài Chính vừa lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, trường hợp thực hiện cưỡng chế bằng cách trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhưng dữ liệu không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền gửi văn bản yêu cầu người bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng, cung cấp thông tin về số tài khoản, số tiền có trong tài khoản của người bị cưỡng chế.

cuong-che-thue-vnf

 

Trường hợp người bị cưỡng chế mở nhiều tài khoản tại nhiều kho bạc, ngân hàng khác nhau thì người có thẩm quyền căn cứ vào số tài khoản mở tại kho bạc nhà nước, ngân hàng để ban hành quyết định cưỡng chế từ một hay nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp…

Đồng thời cơ quan thuế có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa những tài khoản còn lại. Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Cũng theo Dự thảo này, cơ quan thuế phải gửi quyết định cưỡng chế cho người bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế theo phương pháp điện tử.

Trường hợp người bị cưỡng chế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.

Video: Bán hàng online, một người bị truy thu thuế 8 tỷ đồng

Trường hợp người bị cưỡng chế không nhận được quyết định này thì cơ quan thuế đăng báo hoặc trang thông tin điện tử của ngành thuế và khi đó xem như quyết định đã được giao.

(Nguồn: vietnamfinance.vn)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn