Năm 2022 phải thi hành án gần 4.000 vụ tham nhũng, thu hồi hơn 89.600 tỷ đồng

Chính trịThứ Hai, 31/10/2022 16:05:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ quyết định thi hành án tổng số 3.974 vụ việc tham nhũng, tương ứng hơn 89.600 tỷ đồng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra kiểm tra 5.586 vụ việc, đã có kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Trong đó 3.440 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 61,6%).

Qua đó giúp các cơ quan chức năng thu hồi 1.089 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 60,3%) và 10,2 ha đất, xử lý hành chính 1.714 tổ chức, 4.841 cá nhân. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra 76 vụ, 93 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 3 đối tượng, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 370 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ 72,4%).

Về công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng năm 2022, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, tổng số 3.974 vụ việc phải thi hành án, tương ứng với gần 89.610 tỷ đồng.

Năm 2022 phải thi hành án gần 4.000 vụ tham nhũng, thu hồi hơn 89.600 tỷ đồng - 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

 

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm nay tuy cao hơn năm trước, nhưng Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc này vẫn đạt tỷ lệ thấp và chỉ ra 5 nguyên nhân.

Thứ nhất, một số quy định của pháp luật về thu hồi tài sản còn bất cập, thiếu quy định về các biện pháp cưỡng chế, chế tài xử lý sau thanh tra để bảo đảm cho việc thu hồi tiền, tài sản theo kết luận thanh tra được hiệu quả.

Thứ hai, số tiền thu hồi rất lớn nhưng người phải thi hành án hoặc đối tượng thanh tra không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm có giá trị thấp. Có nhiều trường hợp cố ý chây ỳ hoặc trốn tránh việc thực hiện, hoặc không có khả năng nộp lại khoản tiền bị cơ quan thi hành án và cơ quan thanh tra thu hồi.

Thứ ba, thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc kéo dài, thời điểm xử lý vi phạm cách xa thời điểm có hành vi vi phạm dẫn đến tài sản dễ bị tẩu tán, che giấu.

Thứ tư, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong việc xử lý tài sản, làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án và xử lý sau thanh tra, nhất là các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, bất động sản, trái phiếu, chứng khoán...

Thứ năm, có những trường hợp pháp lý của tài sản chưa rõ ràng, gây khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu để thu hồi; trong một số vụ án, vụ việc vẫn xảy ra việc đối tượng bỏ trốn; việc phối hợp trong tương trợ tư pháp hình sự và thực hiện kết luận thanh tra gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, ông Đoàn Hồng Phong đề xuất một số giải pháp. 

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về xử lý sau thanh tra và tăng cường các biện pháp chế tài xử lý hành vi vi phạm trong công tác này nhằm thu hồi tài sản qua hoạt động thanh tra, đồng thời bổ sung lực lượng cán bộ, công chức đủ mạnh để làm công tác này.

Thứ ba, tăng cường theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm để các bộ, ngành, địa phương, các đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Thứ tư, tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác thu hồi tài sản, nhất là việc kê biên, phong tỏa, tạm giữ, phục vụ cho việc tổ chức thi hành án, thu hồi tối đa tài sản công bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Quan tâm chỉ đạo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trực tiếp là các ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường, Tư pháp và các ngành có liên quan; nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện và kết luận, định giá tài sản theo trưng cầu, yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản. 

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn