Muốn làm thông dịch viên tiếng Anh học trường nào?

Tuyển sinhThứ Bảy, 04/11/2023 10:32:00 +07:00
(VTC News) -

Thông dịch viên đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, bởi ngành nghề này có triển vọng việc làm cao và mức thu nhập hấp dẫn.

Hiện ở nước ta chưa có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy phiên dịch/thông dịch viên, trong thực tiễn cũng chưa có trường đại học nào tổ chức triển khai thi riêng cho ngành này.

Cho nên, nếu yêu thích ngành thông dịch viên tiếng Anh bạn có thể lựa chọn theo học ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ học, quan hệ quốc tế. Sau đó, bạn có thể học hỏi thêm các kiến thức, kỹ năng về mảng thông dịch viên.

Nghề thông dịch viện mang lại mức lương cao. (Ảnh minh họa)

Nghề thông dịch viện mang lại mức lương cao. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là thông tin một số trường đại học đào tạo những ngành học liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thông dịch viên tiếng Anh dành cho bạn tham khảo.

Học viện Ngoại giao

Năm 2023, ngành ngôn ngữ Anh và quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT, xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành ngôn ngữ Anh lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 35,99 điểm (A01, D01, D07), tăng gần 1 điểm so với năm ngoái. Riêng phương thức xét học bạ bậc THPT là 26,81, với 3 tổ hợp môn xét tuyển tương tự.

Đối với ngành quan hệ quốc tế, trường tuyển sinh theo 7 tổ hợp môn thi với mức điểm chuẩn lần lượt là: tổ hợp A01; D01; D07 lấy 26,8 điểm, tổ hợp D03; D04; D06 là 25,8 điểm và C00 lấy 28,3 điểm.

Năm học 2023-2024, mức học phí Học viện Ngoại giao quy định đối với ngành ngôn ngữ Anh và quan hệ quốc tế là 4,4 triệu đồng/tháng.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Năm 2023, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh ngành tuyển sinh ngành ngôn ngữ học và quốc tế học theo 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng và ưu tiên.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành ngôn ngữ học của trường xét tuyển theo điểm thi của 4 tổ hợp môn C00 (26,4 điểm), D01 (25,25 điểm), D04 (24,75 điểm), D78 (25,75 điểm). 

Ngành quốc tế học xét tuyển 5 tổ hợp môn thi A01 (24 điểm), C00 (27,7 điểm), D01 (25,4 điểm), D04 (25,25 điểm), D78 (25,75 điểm).

Năm nay, mức học phí của ngành ngôn ngữ học được quy định là 19,8 triệu đồng/năm học và ngành quốc tế học là 22 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong những trường có điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh xếp ở top đầu cả nước. Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành ngôn ngữ Anh của trường lấy mức điểm chuẩn là 35,55, xét tuyển theo 3 tổ hợp môn thi D01, D78, D90.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh theo 4 phương thức khác, gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Học phí dự kiến của ngành ngôn ngữ Anh là 35 triệu đồng/năm học, mức học phí không thay đổi theo từng năm học.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh và quốc tế học theo 4 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học bạ, xét tuyển thẳng và ưu tiên, xét tuyển kết hợp.

Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ngành ngôn ngữ Anh lấy mức điểm chuẩn trúng tuyển là 19,5 điểm, với 3 tổ hợp môn thi D01, D14, D15. Trong khi đó, ngành quốc tế học lấy mức điểm chuẩn trúng tuyển thấp hơn - 15 điểm, với 3 tổ hợp môn thi tương tự.

Học phí của ngành ngôn ngữ Anh và quốc tế học dự kiến khoảng 14,1 triệu đồng/năm, tăng không quá 20% so với năm liền trước.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh và quốc tế học theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét theo phương thức tuyển sinh của trường, xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm nay, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành ngôn ngữ Anh lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 23,22 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển D01, A01, D96, D78. Phương thức học bạ lấy ngưỡng điểm chuẩn cao hơn 26,79 điểm.

Riêng ngành quốc tế học xét tuyển 4 tổ hợp môn thi D01; D09; D96; D78, với mức điểm chuẩn là 21,78 điểm

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đối với ngành Ngôn ngữ Anh là 21,5 (tiếng Anh nhân hệ số 2), với 4 tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D14, D15.

Ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn xét tuyển học bạ bậc THPT, xét xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Anh Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn