Một số lưu ý về phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ

VideoThứ Tư, 09/09/2015 03:25:00 +07:00

Trong vấn đề tiêm chủng, việc đảm bảo theo dõi sau tiêm hết sức quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để có hướng xử lý.

(VTC News) - Trong vấn đề tiêm chủng, việc đảm bảo theo dõi sau tiêm hết sức quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của con để có hướng xử lý đúng.

Bình luận
vtcnews.vn