Một huyện ở Sóc Trăng bị phát hiện sai phạm hơn nửa tỷ đồng

Tin tức 24h quaThứ Tư, 05/08/2020 16:28:56 +07:00
(VTC News) -

Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, xây dựng cơ bản tại huyện Long Phú, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện sai phạm hơn 657 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, xây dựng cơ bản tại UBND huyện Long Phú.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng thực hiện thanh tra về tài chính và xây dựng cơ bản tại 4 đơn vị trực thuộc UBND huyện Long Phú là Ban Quản lý dự án (QLDA), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện các đơn vị quản lý, sử dụng thanh quyết toán, chứng từ kế toán chưa đúng các văn bản quy định hiện hành. Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ các định mức, nội dung chi chưa quy định chặt chẽ. Nguyên nhân do kế toán các đơn vị nghiên cứu chưa kỹ các văn bản về chế độ quản lý tài chính, kế toán nên việc tham mưu cho lãnh đạo chưa tốt; thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong việc quản lý tài chính.

Chủ đầu tư (Ban QLDA) kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành, quản lý dự án. Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm như: Lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế, nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế thi công. Tổng số tiền sai phạm là hơn 657 triệu đồng.

Một huyện ở Sóc Trăng bị phát hiện sai phạm hơn nửa tỷ đồng - 1

UBND huyện Long Phú.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Long Phú chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA, Truởng phòng Phòng TN&MT, Truởng phòng Phòng LĐ-TB&XH chịu trách nhiệm thu hồi, đôn đốc thu hồi số tiền hơn 570 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Long Phú xử lý trách nhiệm đối với các công chức, viên chức, nhân viên tại bốn đơn vị nêu trên.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và các viên chức, nhân viên trực tiếp thẩm tra dự toán các công trình sai phạm.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn