Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chính trịThứ Tư, 25/10/2023 22:32:46 +07:00
(VTC News) -

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chiều 25/10, ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 -  chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra - đã công bố kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: TTXVN).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những khâu then chốt quyết định hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cuộc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc tổ chức thực hiện của các cấp, ngành và địa phương trong phạm vi cả nước.

Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sơ hở, bất cập, khó khăn, vướng mắc.

Từ đó, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện pháp luật theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, không sơ hở, để "không thể tham nhũng, tiêu cực".

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đặc biệt lưu ý việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu, trong giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu, trong hợp tác quốc tế về đấu thầu; trong phát triển, quản lý, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; quản lý tài sản nhà nước liên quan đến đất đai…

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình nghiêm những nội dung theo yêu cầu kiểm tra, góp phần giúp Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn