Khiển trách Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Thời sựThứ Sáu, 02/02/2024 13:12:17 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Từ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên bị kỷ luật vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Từ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên và Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức Khiển trách.

Ông Nguyễn Hữu Từ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Ông Nguyễn Hữu Từ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Ngoài ra, ông Lê Văn Thành - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Cụ thể, đối với ông Nguyễn Hữu Từ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, ông Từ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của địa phương chưa kịp thời.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Từ bằng hình thức Khiển trách.

Đối với Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế thiếu trách nhiệm trong phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát để lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và một số cá nhân thực hiện chưa đúng quy định về quản lý quy hoạch, sử dụng đất, đầu tư và xây dựng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức Khiến trách.

Liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 có trách nhiệm của ông Lê Văn Thành – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Văn Thành bằng hình thức Cảnh cáo.

AN YÊN
Bình luận
vtcnews.vn