'Khánh Hòa phải phát triển đột phá, là cực tăng trưởng vùng và cả nước'

Chính trịThứ Bảy, 01/04/2023 22:01:00 +07:00

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo một số bộ, nghành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp người dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua; cho rằng kết quả này là nhờ tỉnh Khánh Hòa đã bám sát nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi phân tích và chỉ rõ những tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh và những tồn tại hạn chế của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu, dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá trong những năm tới và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước.

'Khánh Hòa phải phát triển đột phá, là cực tăng trưởng vùng và cả nước' - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Cùng với đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; chú trọng vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn.

'Khánh Hòa phải phát triển đột phá, là cực tăng trưởng vùng và cả nước' - 2

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, không trông chờ, ỷ lại. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện nhanh các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Là địa phương còn nhiều dư địa phát triển, nhất là về công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch, tỉnh phải hết sức chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

'Khánh Hòa phải phát triển đột phá, là cực tăng trưởng vùng và cả nước' - 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp người dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, tỉnh nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết vùng thực chất, hiệu quả, có định hướng, tầm nhìn dài hạn, tương hỗ, cộng hưởng lẫn nhau để triển khai hiệu quả Nghị quyết 26 ngày 03/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Khánh Hòa phải làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, triển khai thực hiện, quản lý, kiểm tra các quy hoạch bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo đúng quy hoạch được phê duyệt; điều chỉnh và thực hiện hiệu quả các Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng mô hình đô thị thông minh… của tỉnh phù hợp với quy hoạch được duyệt, đáp ứng yêu cầu thực tế và quan tâm các chính sách nhà ở xã hội.

Khánh Hòa phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện môi trường; Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các địa phương trong, ngoài nước, các tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính, phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi thế và bổ trợ, cộng hưởng lẫn nhau.

Thủ tướng lưu ý tỉnh phải triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, trọng tâm là du lịch biển, đảo, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo gắn với bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển.

Người đứng đầu yêu cầu, Khánh Hòa huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tập trung thu hút vào 03 vùng động lực kinh tế của tỉnh là Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình cấp thiết, trọng điểm theo hướng kết nối, liên thông và đa mục tiêu, nhất là các dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa.

Tỉnh cần thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai hiệu quả các 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tỉnh Khánh Hòa phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật an toàn xã hội. Đặc biệt tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Về các kiến nghị của Tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cho rằng, đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương; Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Trước đó cũng trong ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà hát "Đó" tại Vega City Nha Trang do tập đoàn KDI Holdings làm chủ đầu tư. Lễ khánh thành Nhà hát “Đó”, một công trình trọng điểm trong tổ hợp dự án chào mừng Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

'Khánh Hòa phải phát triển đột phá, là cực tăng trưởng vùng và cả nước' - 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà hát "Đó" tại Vega City Nha Trang

Lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc đó – một nông cụ bắt cá dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt, nhà hát “Đó” cũng là công trình nhà hát hiếm hoi hiện nay tại Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế bởi toàn bộ hệ thống cơ khí, kỹ thuật sân khấu, âm thanh ánh sáng được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.

Vũ Khuyên(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn