Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa

Chính trịChủ Nhật, 31/01/2021 15:44:09 +07:00
(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Infographic: Sự nghiệp Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn