Hướng dẫn điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 2018

Giáo dụcThứ Năm, 15/03/2018 07:53:00 +07:00

Sau khi nộp hồ sơ, thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2018 phải làm thế nào?

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) năm 2018.

Tải mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại đây:

1.docx

44.46k

phieu-dieu-chinh-nv-dkxt-2018

 

Tải mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng, tại đây:

2.docx

44.46k

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào ĐH, CĐ, TC:

1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 2 phiếu: (Phiếu số 1: Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2: Thí sinh lưu).

2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ĐH, CĐ, TC.

3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

4. Bảng "Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh":

Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5).

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung thay đổi " vào cột (6) như sau:

- Nếu không thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng.

- Nếu chỉ thay đổi thứ tự  NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng.

- Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ):

1 3

 

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới):

2 4

 

Trong ví dụ trên:

- Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1.

- Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2.

- Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.

Video: Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017

Lưu Ly
Bình luận
vtc.vn