Huế nhận 600 triệu đồng nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân trầm cảm

Sức khỏeChủ Nhật, 18/06/2017 08:55:00 +07:00

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký quyết định phê duyệt, tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại có giá trị 600 triệu đồng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trầm cảm.

Ngày 18/4 nguồn tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định phê duyệt, tiếp nhận dự án không hoàn lại của tổ chức BasicNeeds nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại mang tên: “Kết hợp Sinh kế trong quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức BasicNeeds tài trợ với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2019.

Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trầm cảm ở tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua việc tăng cường cung cấp và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng nhằm thỏa mãn các nhu cầu và quyền cơ bản của người bệnh.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, dự án sẽ triển khai các hoạt động chính như: Thành lập hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và phát triển dựa vào cộng đồng.

Nâng cao năng lực cho đối tác (y tế, phụ nữ, bệnh nhân trầm cảm) để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và xã hội.

Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cho các bên liên quan, người dân trong cộng đồng; cung cấp dịch vụ có chất lượng cho bệnh nhân trầm cảm thông qua cách tiếp cận mô hình dựa vào cộng đồng, mô hình sức khỏe tâm thần và phát triển được đánh giá, chứng minh có hiệu quả và được giới thiệu rộng rãi.   

Video: Phụ nữ trầm cảm sau sinh có thể giết con hoặc tự tử

QUỲNH HẢI
Chuyên đề: Sức khỏe phụ nữ
Bình luận
vtcnews.vn