Hơn 7.200 doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng 2/2022

Đầu TưThứ Hai, 28/02/2022 10:40:00 +07:00
(VTC News) -

Trong tháng 2, cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động

Con số này giảm 44% về số doanh nghiệp, giảm 55,7% về vốn đăng ký và giảm 5,8% về số lao động so với tháng 1.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 20,9% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.071 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 78,7% so với tháng trước và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 20,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 277,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 149,7 nghìn lao động.

Nếu tính cả 173,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 2.332 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2022 là 451,2 nghìn tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, 3.466 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 2. Con số này đã giảm mạnh 88,2% so với tháng trước. Ngoài ra, 1.917 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.233 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32,7 nghìn doanh nghiệp; 8,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; gần 3,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 49 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng.

Bình quân trong một tháng, 22,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hơn 7.200 doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng 2/2022 - 1

Trong tháng 2, cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/2/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,68 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2022 có 21 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 51,7 triệu USD, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn