Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Tin tức Đại hội ĐảngThứ Hai, 25/01/2021 08:35:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 1.500 đại biểu di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII cùng hơn 1.500 đại biểu.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 2

Các đoàn đại biểu đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình dự phiên trù bị, sau lễ dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 25/1.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 3

Quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt được thực hiện.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 4

Tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 5

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 6

Sáng 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường và bế mạc vào ngày 2/2. 

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 7

Các Bí thư tỉnh, thành dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh, thành vào dự phiên họp trù bị.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 8

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hơn 1.500 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII - 9

 Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021. Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Trong đó, gồm: 1381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%).

Có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

Trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn